نوشته‌ها

سنگ فیروزه

ارزش اقتصادی سنگ فیروزه و قیمت آن

سنگ فیروزه به چه دلیل دارای ارزش اقتصادی می باشد؟ چرا این سنگ قابل قیمت گذاری نمی باشد؟ روش قیمت گذاری سنگ فیروزه بر چه اساسی انجام می گیرد؟
به دلیل داشتن ویژگی هایی از قبیل (کمیابی، زیبایی، رگه‌ها و …) سنگ فیروزه علاوه بر دارا بودن ارزش مهندسی و معنوی دارای ارزش بالای مادی و اقتصادی نیز هست، بطوریکه فیروزه‌ هایی در جهان یافت می شوند که به علت منحصر به فرد بودن آن ها (مثل بزرگی، رنگ، کیفیت فوق العاده و یا نقش زیبایی آن) قابل قیمت گذاری نیستند و یا اگر قابل قیمت گذاری باشند، توسط کارشناسان حرفه‌ای بین المللی این مسئله صورت می‌ گیرد.یک سنگ فیروزه عجمی به اندازه ناخن انگشت یک انسان بالغ در آمریکا تا ۲۰۰۰ دلار به فروش می ‌رسد. نکته فوق ارزش اقتصادی سنگ فیروزه رانشان می دهد.

منبع: مرکز سنگ ایران