نوشته‌ها

تولید انواع فیروزه در کشور ایران

تولید و ساخت انواع فیروزه در کشور چگونه انجام می گیرد؟ بهترین نوع سنگ فیروزه با سختی چند شناخته شده است؟سنگ فیروزه یه فسفات آلومینیوم با سختی حدود ۶ می باشد. با این شرایط به طور چشمگیری از سنگ کوارتز نرم تر است. این ماده ی کانی در حالت طبیعی در رنگ های بسیاری از آبی آسمانی، آسمانی روشن، تا سبز و خاکستری وجود دارد.
سنگ فیروزه ای که با رنگ آبی خوشرنگ یافت می شود از بهترین کیفیت برخوردار است و با ارزش ترین آنها هم محسوب می گردد و قابل ذکر است که بسیار کمیاب است. این درحالی است که رنگ سبز یا آبی کم رنگ آن از ارزش پایین تری برخوردار است زیرا که فراوانی بیشتری در طبیعت دارد.