نوشته‌ها

انوع سنگ فیروزه

انوع سنگ فیروزه عجمی

گرانترین نوع سنگ های فیروزه که مشتریان زیادی هم دارد، انواع سنگهای فیروزه عجمی هستند.
فیروزه یکی از انواع سنگهای قیمتی در جهان است که در نقاط مختلفی از دنیا استخراج می شود. یکی از با کیفیت ترین و مرغوبترین فیروزه های دنیا، فیروزه ایرانی است که در معادن نیشابور، کرمان، طبس، کاشان وجود دارد اما فیروزه معدن نیشابور از شایر معادن با کیفیت ترین نوع فیروزه است . رنگ سنگ فیروزه در معادن دیگر سبز رنگ است که ارزش زیادی ندارد و بیشتر در ظروف به کار می رود.
فیروزه نیشابور به صورت فیروزه عجمی و فیروزه شجری استخراج می شود. فیروزه عجمی به صورت یکدست، بدون رگه و یک تکه می باشد. این نوع فیروزه بسایر گران قیمت است و به عنوان نگین جواهرات به کار می رود. این نوع فیروزه به رنگ آبی سیر می باشد.
انواع فیروزه عجمی
فیروزه عجمی نیم رنگ : این فیروزه از فیروزه عجمی آبی تیره کمی کمرنگ تر است.
فیروزه عربی: سنگ فیروزه عربی سنگی تخت و به رنگ آبی سیر است.
فیروزه توفال: در فرهنگ معین توفال به معنی تخته های نازک و باریکی است که به سقف می کوبند و بعد روی آن را کاهگل و گچمی می مالند. پس فیروزه توفال، مانند فیروزه عربی سنگی تخت است که سنگ آن از بین رفته است و فقط لایه ای از فیروزه با رنگ آبی سیر در آن باقی مانده است.
فیروزه توفال نیم رنگ: مانند فیروزه توفال ولی کم رنگ تر از آن است.
فیروزه توفال سفید رنگ: مانند فیروزه توفال است و رنگ آن آبی خیلی روشن است.
فیروزه چغاله: فیروزه ای درشت مانند فیروزه عجمی است اما رنگ آن آبی روشن است.
منبع: مرکز سنگ ایران