نوشته‌ها

تجارت فیروزه نیشابور

تجارت فیروزه نیشابور اصل

تجارت فیروزه نشابور اصل در این برهه زمانی که بیکاری و مشکل اشتغال بزرگترین مشکل است میتواند بسیار کمک کننده باشد و جوانان با سرمایه ایی اندک کسب وکاری راه بیندازند.
استخراج و تجارت فیروزه نیشابور اصل میتواند به اقتصاد کشور کمک شایان و قابل توجهی کند البته باید بدانیم که به طور کلی دو فیروزه وجود دارد یک نوع عجمی ونوع دیگر آن شجری است که هر کدام در نوع خود بی نظیر است .اما فیروزه اصل باید رنگش آبی باشد که بیشتر در معدن کهن صخره که محل استخراج فیروزه است پیدا میشود و کمتر رگه در این نوع دیده میشود.