نوشته‌ها

تجارت فیروزه نیشابور

تجارت نگین فیروزه نیشابور درشت

نگین فیروزه نیشابور درشت فروزه‌ ای که کشورهای خارجی خواهان خرید این نگین و کارگزاری بر روی جواهرات ارزنده‌ای گرانبهای خود هستند.
نگین فیروزه نیشابور درشت در برخی از کشورها که در زمینه ساخت و تولید جواهرات زیبا و ارزنده بسیار پیشرو و مشغول هستند و برندهای بزرگ جهانی نیز در این کشورها وجود دارند، از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است و بسیاری از تاجران این نگین ارزنده به شهر فرهنگی و تاریخی نیشابور سفر می نمایند تا بلکه بتوانند سنگ فیروزه زیبا و جذاب و درجه یک مورد نیاز خود را با بهترین قیمت ها خریداری نمایند.
اگر این موضوع را نمی دانید بهتر از بدانید که سنگ فیروزه نیشابور اگر تجارتش را بلد باشید می‌توانید با تجارت این نگین سرمایه های خود را چندین برابر کنید چرا که این نگین جزوه سنگ های مشهور و برند شده در جهان میباشد و خواهان زیادی را به خود جلب نموده است.
منبع: سنگ فیروزه