نوشته‌ها

تجارت فیروزه نیشابور

تجارت نگین فیروزه شجری نیشابور

نگین فیروزه شجری نیشابور که به خاطر داشتن شکلهای مختلفی که بر روی آن به واسطه ناخالصی هایی که دارد بر روی آن نقش بسته است.
باعث شده است که علاقه مندان زیادی را به خود جلب نماید و این امر نیز این موضوع را سبب گردیده است که تاجران و فروشندگان بسیاری در صدد تجارت و عرضه سنگ فیروزه شجری نیشابور برآیند و نیاز بازارهای هدف همچون کشورهای قاره اروپایی را نسبت به این نگین زیبا و در خور توجه را رفع نمایند.