نوشته‌ها

توزیع فیروزه نیشابور

توزیع فیروزه درشت نیشابور در ایران

تامین کنندگانی در کشورمان ایران هستند که فیروزه ریز و درشت نیشابور را به صورت عمده و جزیی توزیع می نمایند. کافی است با آنها ارتباط بگیرید و فیروزه مورد نیاز خود را تهیه نمایید.
از فیروزه های درشت نیشابوری معمولا در ساخت گردنبد ها ئ یا انگشترهای بزرگ و به قول بازاریان عرب پسند استفاده می کنند.
این نوع فیروزه بیشتر مناسب است برای ساخت گردنبد های فاخر زنانه که مشتریان و خواهان بسیاری در کشور و حتی در دنیا دارد.
برخی دیگر از سنگ های درشت نیشابوری حکم فیروزه کلکسیونی را داند که در دکورها از آن استفاده می شود.