نوشته‌ها

تولید جدیدترین فیروزه عربی

تولید جدیدترین فیروزه عربی

فیروزه عربی نسبت به فیروزه عجمی جزء فیروزه های نامرغوب به حساب می آید و شبیه به فیروزه شجری است و هم اکنون جدیدترین فیروزه ها با این رنگ با نام فیروزه عربی در حال تولید می باشند.
سنگ فیروزه را از نظر رنگ می توان به دسته های فیروزه عجمی، فیروزه عربی و فیروزه شجری تقسیم نمود. فیروزه عجمی دارای رنگ آبی بوده و مرغوب ترین فیروزه در جهان به حساب می آید. فیروزه عربی که دارای شبیه فیروزه شجره بوده اما از نظر ابعاد تراش متفاوت است و فیروزه شجری همراه با رگه های قهوه ای رنگ به صورت تارعنکبوتی شکل قابل مشاهده است.
منبع: مرکز سنگ ایران