نوشته‌ها

تولید انواع فیروزه در کشور ایران

تولید و ساخت انواع فیروزه در کشور چگونه انجام می گیرد؟ بهترین نوع سنگ فیروزه با سختی چند شناخته شده است؟سنگ فیروزه یه فسفات آلومینیوم با سختی حدود ۶ می باشد. با این شرایط به طور چشمگیری از سنگ کوارتز نرم تر است. این ماده ی کانی در حالت طبیعی در رنگ های بسیاری از آبی آسمانی، آسمانی روشن، تا سبز و خاکستری وجود دارد.
سنگ فیروزه ای که با رنگ آبی خوشرنگ یافت می شود از بهترین کیفیت برخوردار است و با ارزش ترین آنها هم محسوب می گردد و قابل ذکر است که بسیار کمیاب است. این درحالی است که رنگ سبز یا آبی کم رنگ آن از ارزش پایین تری برخوردار است زیرا که فراوانی بیشتری در طبیعت دارد.

خدمات تولید انواع فیروزه خام

بهترین خدمات تولیدی انواع سنگ های قیمتی و فیروزه را در کجا بیابیم؟ ترکوئیز یا فیروزه به چه جواهراتی اطلاق می شود؟ترکوئیز یا فیروزه نوعی سنگ ترکی می باشد و به زبان ترکی معنا می دهد. علت نامگذاری آن نیز این بوده است که سنگ فیروزه از راه ترکیه به اروپا صادر می گردیده است. این سنگ گرانبها از زمان های دور در ایران شناخته شده است. از کتیبه های شناخته شده در عصر داریوش بزرگ آشکار است که از فیروزه استفاده می گردیده است و در آن زمان به نام احسایین شناخته می شد.
فیروزه از جمله سنگ های باارزش است که تمامی پادشاهان آرزوی آن را داشته اند. در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا این سنگ به عنوان با ارزشترین جواهرات یاد می کنند.

خدمات تولید انواع فیروزه درشت

بهترین خدمات تولیدی انواع سنگ های قیمتی و فیروزه را در کجا بیابیم؟ ترکوئیز یا فیروزه به چه جواهراتی اطلاق می شود؟ترکوئیز یا فیروزه نوعی سنگ ترکی می باشد و به زبان ترکی معنا می دهد. علت نامگذاری آن نیز این بوده است که سنگ فیروزه از راه ترکیه به اروپا صادر می گردیده است. این سنگ گرانبها از زمان های دور در ایران شناخته شده است. از کتیبه های شناخته شده در عصر داریوش بزرگ آشکار است که از فیروزه استفاده می گردیده است و در آن زمان به نام احسایین شناخته می شد.
فیروزه از جمله سنگ های باارزش است که تمامی پادشاهان آرزوی آن را داشته اند. در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا این سنگ به عنوان با ارزشترین جواهرات یاد می کنند.

انواع فیروزه درشت

تولید انواع فیروزه درشت

سنگ بزرگی که از انواع معادن فیروزه استخراج و تولید می شود و حاوی رگه هایی از فیروزه است، سنگ درشت گفته می شود که در نهایت سنگ فیروزه از درون این سنگ استحصال می گردد.
شاید با دیدن این عنوان، فکر برخی از افراد متوجه فیروزه های بزرگ کلکسیونی شود که در ابعاد بزرگ در کلکسیون برخی از افراد وجود دارند. اما حقیقت این است که در اصل به سنگ های فیروزه بزرگی که دارای رگه هایی از فیروزه می باشند، در بین افرادی در زمینه سنگ فیروزه کار می کنند، فیروزه درشت گفته می شود.
منبع: مرکز سنگ ایران