نوشته‌ها

تولید کننده فیروزه

تولید کننده فیروزه شجری

فیروزه شجری چیست؟ تولید کننده گان این نوع فیروزه چه رنج قیمتی را برای این فیروزه در نظر گرفته اند؟
گرانبها ترین فیروزه، سنگ فیروزه آبی یکدست است که به فیروزه عجمی معروف شده است و در تمام دنیا به فیروزه آبی یکدست، فیروزه فارسی گفته می شود. اما گاهی وجود رگه های نازک قهوه ای رنگ باعث ایجاد طرحی تار عنکبوتی در فیروزه می شود که به این نوع فیروزه فیروزه شجری گفته می شود. هرچه مقدار این رگه ها در فیروزه بیشتر باشد، از قیمت آن کاسته خواهد شد.
منبع: مرکز سنگ ایران