نوشته‌ها

خرید فیروزه نیشابور

خرید فیروزه نیشابور راف

سنگ فیروزه نیشابوری که شما عزیزان امروزه در بازار مشاهده می نمایید در ابتدا توسط کارگران زحمتکش معدن فیروزه نیشابور استخراج می شود و به اشکال مختلفی در بازار عرضه می گردد که یکی از این شکل‌های معروف شیوه فروش به صورت مزایده می باشد که این مزایده معمولاً در سال سه الی چهار بار روبه روی تونل اصلی معدن فیروزه نیشابور برگزار می گردد و فیروزه تراشان برای خرید فیروزه راف خود در این مزایده به رقابت می پردازند و هر یک از این فیروزه تراشان بتوانند قیمت مناسب و بالاتری را بگویند بار فیروزه از آن او می شود.