نوشته‌ها

گوشواره فیروزه شجری

خرید و فروش گوشواره فیروزه شجری کرمان

کیفیت فیروزه شجری کرمان چگونه است و برای خرید و فروش گوشواره فیروزه شجری به چه نکاتی باید توجه کرد و از با کسانی می توان خرید و فروش انجام داد؟
فیروزه شجری همانطور که از نامش بر می آید، نوعی فیروزه است که در آن رگه هایی شبیه به درخت در آن وجود دارد که به همین علت به فیروزه شجری معروف شده است.
استفاده از فیروزه در جواهرات، همیشه مورد توجه بسیاری از جواهر سازان بوده است که استفاده از فیروزه شجری در گوشواره نیز قابل توجه است. در ایران در سه منطقه نیشابور، کرمان و دامغان، استخراج فیروزه انجام می شود که فیروزه نیشابور در سطح جهانی از نظر کیفیت دارای رتبه اول بوده و هست.
فیروزه کرمان نیز با اینکه شبیه به فیروزه نیشابور نیست ولی دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد که امروزه کاربرد زیادی در ساخت جواهرات دارد. فیروزه شجری کرمان نیز مانند فیروزه شجری سایر مناطق بر اساس نظم و حالت نمایان شدن رگه های نازک در آن قیمت گذاری شده قیمت بیشتر در نتیجه نظم بیشتر و پیچیدگی زیباتر رگه های آن می باشد.

منبع: مرکز سنگ ایران