نوشته‌ها

دستبند سنگ فیروزه دامغان

فروش دستبند سنگ فیروزه دامغان

کیفیت سنگ فیروزه دامغان نسبت به سنگ فیروزه نیشابور در چه جایگاهی است و چه نقشی در قیمت دستبند های ساخته شده از فیروزه می تواند داشته باشد؟
ایران کشوری با سرمایه های معدنی زیادی است که یکی از این نعمت های طبیعی که خداوند به کشور ایران ارزانی داشته است، معادن فیروزه با ذخیره های بالا و کیفیت عالی می باشد، که باعث قوی شدن ایران در عرصه صادرات این محصول به صورت خام و یا به صورت جواهرات و یا صنایع دستی شده است.
یکی از معادن فیروزه ایران در نزدیکی دامغان می باشد که دارای کیفتی عالی است ولی با این حال فیروزه نیشابور همچنان حرف اول را از نظر کیفیت در دنیا می زند. لذا این امر باعث ارزانتر بودن قیمت خرید و فروش دستبندهای ساخته شده از فیروزه دامغان نسبت به دستبندهای ساخته شده از فیروزه نیشابور شده است. ولی این مسئله نباید باعث تفکر عدم کیفیت فیروزه دامغان شود چرا که فیروزه دامغان نیز از کیفیت عالی و مطلوبی برخوردار است.

منبع: مرکز سنگ ایران