نوشته‌ها

خرید و فروش زیباترین سنگهای فیروزه

آیا با فرمول شیمیایی سنگ فیروزه اشنایی دارید؟ آیا از معتبرترین مرکز خرید و فروش سنگهای قیمتی، زیباترین سنگهای فیروزه را خریداری نموده اید؟
فرمول شیمیایی کانی فیروزه CuAl6 [ (OH)2 – PO4]4.4H2O است. این کانی سنگی کمیاب و ارزشمند به رنگهای آبی روشن تا سبز در طبیعت یافت می شود.

معادن فیروزه ایران

  • نیشابور
  • جنوب مشهد
  • کرمان
  • شهر بابک
  • تفت
  • بیرجند

معدن فیروزه نیشابور کهن ترین معدن فیروزه ایران است و از حدود ۲۰۰۰ سال پیش فعال است. این معدن در شمال غرب نیشابور واقع شده است. فیروزه آبی رنگ و بدون ترک و رگه باکیفیت ترین نوع فیروزه است. فیروزه در مقابل انواع مواد روغنی دچار تخریب می گردد بنابراین در نگهداری آن باید نهایت دقت لحاظ شود. شکل بلوری این سنگ، نهان بلور و ریز گره دار است. شکل ظاهری این کانی توده ای و فشرده است. این سنگ غیر شفاف بوده و در هیدروژن کلرید حل می شود.

سنگ فیروزه

معتبرترین مرکز خرید و فروش سنگهای قیمتی ایران توانسته با عرضه زیباترین و باکیفیت ترین سنگهای فیروزه رضایت خاطر مشتریان را جلب نموده و گامی بزرگ در این عرصه بردارد.