نوشته‌ها

خرید سنگ فیروزه قوچانی

آیا به تفاوت سنگ فیروزه قوچان با دیگر فیروزه های موجود در بازار فکر کرده اید و آیا می دانید منشا این تفاوت در چیست و برای خرید قیمت آن در بازار نسبت به سایر فیروزه ها چگونه است؟
نام سنگ فیروزه قوچان را تراش دهندگان فیروزه به دلیل رنگ سبز آن انتخاب نمود و به مرور زمان این نام بر روی فیروزه سبز رنگ ماند.

اما این تفاوت رنگ به خاطر چیست؟
در طی تشکیل فیروزه، با انجام واکنش های شیمیایی پیچیده بین محلول های وارد شده در سنگ، اگر به جای مس، ترکیبات آهن دار وارد سنگ مادر فیروزه گردد، باعث ایجاد رنگ سبز خواهد شد. هرچه مقدار آهن بیشتر و در عوض مقدار مس کمتر باشد، رنگ فیروزه به مقدار بیشتری از آبی به سبز میل می کند.
از آنجایی که رنگ آبی فیروزه دارای طرفداران بیشتری نسبت به رنگ سبز می باشد، لذا این مسئله باعث کاهش قیمت خرید و فروش فیروزه قوچانی می باشد.


منبع: مرکز سنگ ایران