نوشته‌ها

قیمت فیروزه نیشابور

قیمت سنگ فیروزه مرغوب نیشابور

از قیمت سنگ فیروزه مرغوب نیشابور، می توانید با تماس گرفتن با مشاورین این مجموعه مطلع شوید و در صورت نیاز فیروزه مورد نظر خود را تهیه نمایید.
سنگ فیروزه مرغوب نیشابور در برخی موارد از طلا نیز گران تر است یعنی به صور که یک بازخانه فیروزه درجه یک نیشابوری که مقدارش بسیار محدود است در بازا حدود گرمی ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است که این امر به خاطر وجود زیبایی بی نظیر و در عین حال طرفدارن بسیای در اقسا نقاط جهان که بسیار مشتاق هستند تا یکی از آن ها را خریداری نمایند.