نوشته‌ها

سنگ لاجورد نیلی

اخذ نمایندگی سنگ لاجورد نیلی

اخذ نمایندگی سنگ لاجورد نیلی برای افرادی که مایل هستند کار خود را در این زمینه آغاز کنند و فعالیت خود را این گونه ادامه دهند به چه صورت خواهد بود؟
سنگ هایی که نام لاجوردی بر روی آن ها می گذارند توانسته اند به عنوان جواهری ناب و اعلا توجه بسیاری از افراد را به سمت خود جذب نایند، این نوع سنگ حتی در صنعت مجسمه سازی هم مورد استفاده قرار می گیرد. اخذ نمایندگی سنگ لاجورد نیلی برای افراد مجرب میسر می باشد.
منبع: مرکز سنگ ایران