نوشته‌ها

صادرات سنگ فیروزه

صادرات سنگ فیروزه عجمی به روسیه

یکی از کشورهای پیشگام در صنعت جواهرات کشور روسیه می باشد که شما می توانید با مراجعه با سایتهای فروش جواهرات این کشور پهناور از تولید جواهرات زیبایی که توسط جواهرسازان خبره ی این کشور صورت می پذیرد دیدن نمایید.
یکی از نگین هایی که این جواهراسازان خبره و با تجربه از آن برای تزیین و ساخت جواهرات خود استفاده می نمایند نگین فیروزه ای می باشد که از معادن فیروزه شهرستان نیشابور استخراج می شود می باشد از این رو این کشور را می توان به عنوان یک بازار هدف مهم برای صادرات انواع فیروزه های عجمی و شجری نیشابور به حساب آورد.