نوشته‌ها

فیروزه راف نیشابور

صادرات بهترین فیروزه راف نیشابور

بهترین سنگ راف نیشابور معمولا توسط تاجران به کشورهای همسایه صادرات می شود که این امر باعث شده که پس از فراوری این فیروزه در آن کشورها، با قیمت بیشتری به خودمان بفروشند.
افراد زیادی قصد ورود به بازار سنگ فیروزه نیشابور را دارند و به بنظر ینده علت اصلی این تقاضای زیاد برای ورود به بازار حاشیه ی سود خوبی است که نصیب فروشندکان و تراشندگان در این بازار می شود ولی باید این موضوع را در نظر داشت که ورود به این وادی به علت نداشتن سازمان درست و مدون بسیار پر ریسک و خطرناک است و در بین افرادی که به این بازار وارد شده اند میبینید که برخی ضررهایی متحمل شده اند که جبران کردن این ضررها بسیار مشکل و زمان بر می باشد.