نوشته‌ها

صادرات فیروزه نیشابور

صادرات نگین فیروزه نیشابور سبز

صادرات محبوب ترین و زیبا ترین نگین های فیروزه نیشابور که دارای رنگ خاص و منحصر به فرد سبز هستند، با قیمت های عمده انجام می پذیرد.
مس و آهن دو عنصری هستند که عامل ایجاد رنگ زیبای سبز در انواع سنگ های فیروزه می باشد. در واقع سنگ های فیروزه که از معادن نیشابور استخراج می شوند، عمدتا دارای رنگ منحصر به فرد سبز می باشند. به همین سبب صادرات نگین فیروزه سبز نیشابور به صورت عمده در کشور ایران انجام می گیرد.