نوشته‌ها

صادرات نگین فیروزه

مرکز صادرات نگین فیروزه آبی به عربستان

بهترین فیروزه که در مرکز توجه مردم عربستان می باشد، فیروزه است که آبی پررنگی به خود داشته باشد به همین خاطر این نگین پتانسل بسیاری برای صادرات به عربستان را دارد.
صادرات فیروزه نیشابور به کشور عربستان انجام می پذیرد به این صورت که فروشندگان بسیاری هستند که یهترین نوع فیروزه را با خود به صورت چمدانی به کشورهای عربی می برند و در آنجا به خریداران این حوزه عرضه می نمایند که در برخی موارد می توانند به نتایج و سود های خوبی دست یابند.