نوشته‌ها

صادرات فیروزه نیشابور

صادرات نگین فیروزه نیشابور شجری

نگین فیروزه نیشابور شجری از نگین های نیمه قیمتی هست که درصنایع دستی ایران کاربرد دارد و به همین دلیل در صادرات نقش ایفا می کند.
سنگ های فیروزه از سنگ های نیمه قیمتی هستند که برای ساخت انواع آثار در حوزه هنر های صناعی به کار برده می شود. در واقع این سنگ ها را با تراش های ماهرانه و زیبا به شکل های مطلوب در می آورند و نگین های فیروزه ایجاد شده را در تولید صنایع دستی ارزشمند استفاده می کنند. به همین سبب صادرات نگین های فیروزه شجری نیشابور به صورت عمده انجام می پذیرد.