نوشته‌ها

خرید فیروزه راف

صادرات فیروزه نیشابور راف

صادرات فیروزه راف نیشابور به خراج از کشور، ممنوع می باشد چرا که باید در ابتدا برای بخشی از مردم داخل کشور اشتغال زایی شود و سپس می توان آن را به دیگر کشور ها صادر نمود.
به عبارت دیگر سنگ حتما باید یک مرحله اول تراش، یعنی تیزبر شدن را پس سر بگذارد تا شرایط اینکه بتوان آن را صادر نمود را داشته باشد.
در صورتی که مشتری سنگ فیروزه نیشابور دارید و نمیدانید که فیروزه نیشابور خود را باید از کجا تامین نماید به شما مژده میدهیم که می توانید هم اکنون از طریق اطلاعات تماس زیر با یک تامین کننده دسته اول و مطمئن ارتباط برقرار نمایید.