نوشته‌ها

فیروزه نیشابور عجمی

عرضه زیباترین فیروزه نیشابور عجمی

زیباترین فیروزه نیشابور از دید بعضی افراد فیروزه عجمی و از دید برخی دیگر نوع شجری آن می باشد که هر کدام از این نگین ها زیبایی های منحصر به فرد خود را دارند و در بازار زیباترین های این نگین عرضه می شوند.
فیروزه عجمی را زمانی که می خواهند بتراشند به افراد تازه کار و ناشی این کار را نمی سپارند چرا که امکان دارد این نوع فیروزه را از بین ببرند و در هنگام تراش فیروزه دچار ضرب خوردگی بشود و این ضربخوردگی ها و تراک ها باعث می شود قیمت فیروزه بسیار پایین بیاید.
به همین خاطر کار تراش فیروزه عجمی نیشابور را بیشتر قدیمی ها و خبره های بازار انجام میدهند تا نگینی زیبا و ارزشدار را به دست مشتری برسانند.