نوشته‌ها

فروش فیروزه نیشابور

فروش سنگ فیروزه راف نیشابور در دنیا

سنگ راف نیشابور در دنیا خریداران بسیاری دارد که این خریداران پس از فرآوری کردن فیروزه خرداری شده و کار گذشتن آنها بر روی جواهرات زیبا، به اقسا نقاط کشور برای فروش صادر می کنند.
برخی از مشتریان این سوال را از فروشندگان فیروزه نیشابور می پرسند که فیروزه ما تغییر رنگ داده و به اصطلاح مرده است آبا روشی هست که فیروزه به حالت اولبه برگردد؟
در جواب این سوال این پاسخ را خواهید شنید که دیگر این فیروزه به حالت اولیه بر نخواهد گشت چرا که یک سری ترکیلت شیمیایی که حاصل چندین هزار سال است از بین رفته و تغییر کرده است.