نوشته‌ها

فیروزه عربی

بازار فروش فیروزه عربی

سنگ فیروزه دارای انواعی متنوع از جمله فیروزه عجمی، عربی، شجری، گل کاسنی و انواع مختلف دیگر است که به صورت بارخانه به بازار فروش وارد می شود.
سنگ فیروزه از زمان های قدیم که در تزئین تاج و تخت پادشاهان استفاده می شده است تا امروزه که کاربرد بسیار زیادی به صورت نگین انگشتر، دستبند و گردنبند دارد، جزو سنگ های گرانبها و زیبا محصوب می شده است. امروزه این سنگ قیمتی با توجه به رنگ آن با نام های مختلفی شناخته می شوند که پس از تراش این محصول به صورت بارخانه به بازار جواهر آلات وارد می شوند.
منبع: مرکز سنگ ایران