نوشته‌ها

فروشگاه فیروزه آبی

فروشگاه سنگ فیروزه آبی نیشابوری

آیا علت اینکه فیروزه نیشابور به رنگ آبی و یا سبز تشکیل می شود را میدانید؟ چرا برخی از فیروزه ها تغییر رنگ می دهند و به اصطلاح می گویند که فیروزه مرده است؟
فیروزه نیشابور از هناصر مختلفی تشکیل شده سات که عنصرهایی که بر روی رنگ فیروزه تاثیر گذار هستند عنصر مس و آهن می باشد که هر مقدار مس بیشتر باشد رنگ به سمت آبی و هر مقدار عنصر اهن بیشتر باشد فیروزه به سمت سبز متمایل می شود.
سنگ فیروزه، سنگی است که در هنگام استفاده از ان باید مراقب باشید تا با نواد روغنی و شیمیایی تماس نداشته باشد چرا که این امر باعث تغییر رنگ فیروزه می شود و زمانی که فیروزه تغییر رنگ داده است می گویند که فیروزه مرده و خواص درمانی و معنوی خود را از دست داده است.

قیمت فیروزه نیشابوری

قیمت مرغوب ترین فیروزه آبی نیشابوری

فیروزه آبی نیشابوری که در نظر اکثرا علاقه مندان به این نگین زیبا، مرغوب ترین نوع فیروزه به حساب می آید از قیمت بالایی برخوردار می باشد.
آیا می دانستید که دو طیف رنگی پر طرفدار سنگ فیروزه نیشابور، رنگ آبی و سبز می باشد که این تغییر رنگ به خاطر دو عنصر آهن و مس می باشد در فرایند تشکیل سنگ فیروزه نیشابور دخیل می باشد.
هر مقدار عنصر مس در فرایند تشکیل سنگ فیروزه نقش بیشتری داشته باشد رنگ فیروزه رو به آبی می رود و رنگ سبز این کانی با مقدار موجود عنصر آهن رابطه ی مستقیم دارد.
این دو طیف رنگی نسبت به رنگ های دیگر فیروزه از طرفداران بیشتری برخوردار است و زیبا تر هم می باشد.