نوشته‌ها

صادرات فیروزه نیشابور

صادرات نگین فیروزه درجه دو نیشابور

نگین فیروزه درجه دو نیشابور همانند نوع مرغوب و درجه یکی که در بازار خرید و فروش می شود، بازار بسیار بزرگی در دنیا دارد برای صادرات. فقط کافی است بازارهای هدف را شناسایی کنیم و زیرساخت های صادراتی خود را آماده نماییم.
صادرات فیروزه نیشابور به کشورهای عربی، بسیار زیاد می باشد چرا که علاوه بر پسندیدن مردم این کشور، بسیار زیاد به خواص آن اعتقاد دارند و مردم این کشورها بیشتر فیروزه عجمی و صاف و یا شجر های خوش نقش را می پسندند و از آن برای ساخت انگشترهای خود استفاده می کنند.