نوشته‌ها

فیروزه راف نیشابوری

قیمت زیباترین فیروزه راف نیشابوری

فیروزه های راف نیشابوری که توسط کارگران معدن فیروزه نیشابور به دست فیروزه تراشان میرسد به نگین های زیبایی تبدیل مشود که معمولا زیباترین نوع آن از قمیت بالایی برخوردار است.
در برخی از فیروزه های راف نیشابور رگه هایی از فیروزه مشاهده می کنید که با بازکردن این رگه ها فیروزه زیبا و کلکسیونی را میبینید که بسیاری از کلکسیون دارها علاقه دارند یکی از این فیروزه ها در کلکسیون خود داشته باشند.
برخی از فیروزه های راف مشخص نمی شود که چه مقدار فیروزه در آن موجود می باشد که بعد از باز کردن برخی از رگه هایش میبیند که مغز فیروزه درجه یکی در آن می باشد که گاهی قیمت های میلیونی بر روی آن گذاشته می شود.