نوشته‌ها

خرید و فروش فیروزه شجری خام

تفاوت سنگ فیروزه شجری با سایر انواع فیروزه ها در چیست و جهت خرید و فروش سنگ فیروزه شجری خام از چه معیارها و پارامتر هایی استفاده می شود؟
در بین سایر انواع فیروزه ها، فیروزه شجری دارای محبوبیت خاصی می باشد که تنها تفاوت این نوع سنگ فیروزه در وجود خطوط باریک به صورت شبکه ای می باشد که این خطوط بر اساس نفوذ عناصری مانند اکسید آهن، نیکل و منگنز به وجود می آیند و باعث ایجاد طرح و نقش های زیبایی می شود.
هر چه این شبکه خطوط تشکیل شده منظم تر و زیباتر باشد، بر قیمت فیروزه می افزاید که این عامل باعث ایجاد تفاوت قیمت زیادی تنها در این نوع فیروزه می باشد.
عامل دیگر در قیمت گذاری این فیروزه، رنگ زمینه آن می باشد که رنگ آبی آسمانی نیز باعث افزایش قیمت فیروزه می گردد و با تمایل رنگ زمینه فیروزه شجری به رنگ سبز قیمت آن کاهش می یابد.


منبع: مرکز سنگ ایران