نوشته‌ها

صادرات فیروزه عجمی

صادرات مرغوب ترین فیروزه عجمی به ترکیه

تاجران بسیار هستند که از کشور ترکیه به ایران می آیند تا برای ساخت جواهراتی که برای صادرات به کشور های دیگر ساخته می شود مرغوب ترین فیروزه عجمی را تهیه نمایند.
چندین سال است که با برخی از فعالان و قدیمی های بازار فیروزه توانسته اند با روشی که سعی در مخفی نکهداشتم آن کرده اند فیروزه های کمرنگ را پر رنگ تر نمایند که به این روش احیا سازی فیروزه می گویند.
پر رنگ شدن فیروزه نیشابور با این روش دلیل بر افرایش قمت آن فیروزه نمی باشد بلکه فیروزه با رنگ طبیعی است که ارزش مادی دارد.