نوشته‌ها

فیروزه پیرتی

قیمت انگشتر فیروزه پیرتی درشت مردانه

انگشترهای فیروزه شجر مردانه که دارای رگه های طلایی رنگ هستند را فیروزه های پیریتی می گویند. پیریت نام کانی است که در تشکیل این رگه ها نقش داشته است.
فیروزه های شجری یا رگه دار به دلیل وجود رگه هایی که به اشکال مختلف در متن آبی زیبای فیروزه، جای گرفته اند، از محبوبیت خاصی بر خوردارند. در تعیین قیمت فیروزه های شجر، یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار نقش و نقوش شجرهاست. هرچه نقش های زیباتری در یک نگین فیروزه وجود داشته باشد و جذابیت بیشتری به آن ببخشد، فیروزه از قیمت بیشتری برخوردار خواهد شد. فیروزه های شجر به انواع مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از :
فیروزه شکوفه : کمی ریزتر از فیروزه چغاله است و فیروزه کمی دارد.
فیروزه چال یا نرم : این نوع فیروزه کمی بزرگتر از عدسی است و در سنگ معدن یافت می شود.
فیروزه درشت : سنگ درشتی که رگه های زیاد و باریکی در آن دیده می شود و نسبت به بقیه انواع فیروزه ها قیمت کمتری دارد.
در حالت ف
کلی فیروزه های شجر یه علت فراوانی بیشتر نسبت به فیروزه های عجمی، از قیمتهای پایین تری برخورداند.
یکی از کانی هایی که ممکن است به شکل رگه هایی در فیروزه وجود داشته باشد، پیریت است که جلای طلایی دارد و به علت مشابهت آن با فلز طلا، به طلای ابلهان نیز معروف است. وجود پیریت در فیروزه به آن زیبایی خاصی می بخشد.
هنگامی که فیروزه به اکسید ها و هیدروکسید هاى آهن آغشته می شود، رگه های شجر در فیروزه پدید می آید. از طرفی نفوذ سنگ میزبان به داخل فیروزه باعث ایجاد حالت تار نکبوتی یا شجری می شود و به آن شکل های زیبایی می بخشد.
منبع: مرکز سنگ ایران