نوشته‌ها

قیمت فیروزه نیشابور

قیمت عمده فیروزه عجمی نیشابور

قیمت فیروزه عجمی نیشابور بر اساس رنگ و نوع تراش و اندازه فیروزه و … تعیین می شود در خرید و فروش عمده به صورت عددی قیمت گذاری می شود یعنی بر روی هر عدد فیروزه قیمت می گذارند.
مقدار ناخالصی که در فیروزه نیشابور، وجود دارد بر روی قیمت فیروزه تاثیر گذار می باشد و بدیهی است که هرچه این مقدار ناخالصی کم تر باشد قیمت فیروزه بیشتر می شود.
البته جالب است بدانید که برخی از این ناخالصی ها که به آنها شجر می گویند، باعث ایجاد اشکال بسیار زیبایی بر روی فیروزه می شوند که این اکر باعث افزایش ارزش سنگ فیروزه نیشابور می شود.