نوشته‌ها

18

قیمت مرغوب ترین فیروزه سبز

قیمت مرغوب ترین نوع فیروزه سبز و آبی نیشابور چگونه محاسبه و تعیین میشود؟ آیا این عدد در طول سال متغییر خواهد بود یا اینکه ثابت می ماند؟
خب البته این قیمت به عوامل زیادی بستگی دارد به حجم فیروزه ای که از یک معدن استخراج می گردد. کشور ما ایران معادن بیشماری دارد که هر یک مرغوب ترین نوع فیروزه سبز و آبی را دارا هستند.
به نحوی که خواستگاه بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شود. هر تن سنگ فیروزه که به صورت خام از یک معدن استخراج می شود بین ۸ تا ۱۰ کیلوگرم فیروزه به ما می دهد. از این رو معادنی نظیر معادن موجود در روستاهای نیشابور همیشه میزان ذخیره علاوه بر ظرفیت تولید سالانه شان اعلام می کنند.
منبع: مرکز سنگ ایران