نوشته‌ها

صادرات فیروزه نیشابور

مرکز صادرات بهترین فیروزه عجمی نیشابور

مرکز صادرات فیروزه نیشابور آن هم از نوع عجمی اش، کشور های عربی حاشیه خلیج فارس می باشد و دیگر کشور های عرب زبان می باشد چرا که مردم این کشور ها بیشتر دنبال فیروزه ناب نیشابور می باشند.
فیروزه عجمی به فیروزه ای گفته میشود که ناخالصی در خود نداشته باشد و به اصطلاح مغز فیروزه باشد.
این نوع فیروزه بسیار بسیار کمیاب تر از نوع شجری خود می باشد و معمولا فیروزه های عجمی با رنگ های آبی پر رنگ از قیمت های میلیونی برخوردار هستند و اکثر مشتری های صادراتی این نوع فیروزه عرب زبان هستند و به عبارتی مردم کشورهای عربی برای تهیه ی این نوع فیروزه گاه هزینه های زیادی می کنند.