نوشته‌ها

فروش فیروزه نیشابور

مرکز فروش فیروزه نیشابور شجری

این مرکز خرید سنگ فیروزه شجری، به فروش سنگ های فیروزه ای می پردازد که بسیار زیبا هستند و با عملیات انفجاری استخراج می شوند.
سنگ های فیروزه اصل طبق برنامه ریزی و محاسبات مهندسان حرفه ای و ایرانی در مدت زمان های خاصی از معدان غنی نیشابور استخراج می شوند. این مرکز خرید یکی از معتبر ترین مراکزی هست که بعد از هر سری استخراج به فروش اصل ترین و زیبا ترین سنگ های فیروزه نیشابور می پردازد.