نوشته‌ها

بازار فیروزه نیشابور

بازار نگین فیروزه نیشابور شجر

سال هاست که فیروزه نیشابور شجر و یا عجم جایگاه ویژه را در بازار سنگ های ارزشمند و زینتی پیدا کرده است.
ما شاهد افزایش روز افزون طرفداران سنگ فیروزه نیشابور هستیم که این فیروزه زیبا به خاطر آبی آرامش بخش و سبز دلنشینی که دارد نظر هر بیننده را به خود جلب می کند. شاید بتوان علت دیگر خرید فیروزه نیشابور را خواص خوبی که این سنگ برای درمان بیماریها دارد بیان نمود.
فیروزه نیشابور بنا به شواهد و قراین ای که مشاهده می‌کنیم پیشینه ای نزدیک به سه هزار سال پیش دارد که از همان زمان نیز مورد توجه انسانها قرار گرفته و در جواهرات گرانبهای خود از آن استفاده می کردند.ر