نوشته‌ها

نگین فیروزه نیشابور

فروشگاه نگین فیروزه نیشابور مرغوب

نگین های مرغوب و اصیل فیروزه نیشابور که دارای شهرت جهانی می باشند، با رنگ های پاک و روشنی در فروشگاه اینترنتی به فروش می رسند.
در سراسر جهان بسیاری از فروشگاه های سنگ های قیمتی موجود می باشند که به فروش نگین های فیروزه مرغوب نیشابور می پردازند. در واقع نگین های فیروزه دارای شهرت و محبوبیت جهانی هستند. فروشگاه اینترنتی نیز به فروش نگین های اصیل فیروزه نیشابور با قیمت های باورنکردنی می پردازد.

نگین فیروزه نیشابور

تجارت نگین فیروزه نیشابور مرغوب

نگین های بسیار زیبا و تراش خورده سنگ های فیروزه مرغوب نیشابور هم اکنون با قیمت های باورنکردنی در ایران تجارت می شوند.
به سبب وجود معادن غنی فیروزه در نیشابور، شهر فیروزه را به عنوان یکی از القاب نیشابور آورده‌ اند .در واقع نیشابور دارای مرغوب ترین سنگ های فیروزه می باشند. به همین سبب تجارت فیروزه در ایران فقط از نگین های مرغوب و درجه یک فیروزه نیشابور آن هم با قیمت مناسب انجام می گیرد.

نگین فیروزه نیشابور

سایت خرید نگین فیروزه مرغوب نیشابور

از سایت هایی که نگین فیروزه نیشابور که انواع فیروزه مرغوب نیشابور ار عرضه می کند می توانید فیروزه مورد نظر خود را انتخاب و اط همین سایت ها اقدان به خرید نمایید.
معدن فیروزه ی نیشابور به روایتی از حد.د ۲۰۰۰ سال پیش مورد استخراج قرار می گرفته است در زمان های دور که د.ران امپراطوری بر کشور ایران حاکم بوده، پادشتاهان از این سنگن به عنوان نماد دوستی و صلح به دیگر پادشاهان که با انها متحد بوده اند، هدیه می دادند و ملکه های ایرانی نیز برای ساخت جواهرات خود با این نگین علاقه زیادی نشان می دادند.