نوشته‌ها

فروش فیروزه نیشابوری

گالری فروش عمده فیروزه نیشابوری

فروش فیروزه نیشابوری یک از شغل های پر درآمدی است که در بازار می توان در آن فعالیت نمود، این فیروزه به صورت عمده در برخی از گالری هایی که در سطح کشور به خرید و فروش فیروزه نیشابوری پرداخته اند، عرضه می گردد.
برخی از افراد که میخ واهند شغل مناسب با شان اجتماعی خوبی انتخاب نمایند رو به ایجاد گالری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می آورند و و با ورور به این بازار پس از مدت اندکی متوجه می شوند که نگین فیروزه نیشابور در این بازار جایگاه ویژه ای نزد کاسبان و دیگر فروشندگان دارد از این رو او نیز در صدد خرید و فروش به صورت عمده و جزیی فیروزه نیشابور برمی خیزد.